“POWIETRZE DLA ROT” PRZEPROWADZONE PRZEZ BRZESKICH STRAŻAKÓW [WIDEO & FOTO]

W dniach 6-9 września odbyły się próby wydolnościowe w ramach projektu „POWIETRZE DLA ROT” Przedsięwzięcie to, dotyczy zasad kontroli czasu pracy rot w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz organizacji rot asekuracyjnych.

W próbach wydolnościowych wzięło udział 35 strażaków.


_____________________________
PSP Brzesko