Ślubowanie funkcjonariusza Daniela Kity – KP PSP Brzesko

Dnia 05 lutego 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania, które złożył strażak Daniel Kita i został przyjęty do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Brzesku st. bryg. Janusz Potera.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

uroczyście ślubuję

być ofiarnym i mężnym

w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia

nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej

oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Str. Daniel Kita od kilku lat pełni również ofiarną służbę w OSP Maszkienice . Jako redakcja Brzesko112.pl – Brzeski Portal Ratowniczy serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na ścieżce zawodowej kariery