Kierownictwo Komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Janusz Potera

 

p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr Andrzej Kufta