Kierownictwo KPP Brzesko

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W BRZESKU

insp. Bogusław Chmielarz

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BRZESKU

mł. insp. Wacław Daniec