Kierownictwo komendy

p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

bryg. mgr inż. PIOTR SŁOWIAK