KSRG

Podstawowe założenia Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego:

 • Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 • Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi;
 • Organizacja stanowisk kierowania oraz dysponowanie sił i środków systemu do działań ratowniczych;
 • Kierowanie działaniem ratowniczym;
 • Prowadzenie dokumentacji zdarzeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • Organizacja odwodów operacyjnych.

 

Jednostki OSP włączone do KSRG

 1. OSP Borzęcin
 2. OSP Czchów
 3. OSP Dębno
 4. OSP Gnojnik
 5. OSP Jadowniki
 6. OSP Łoniowa
 7. OSP Porąbka Iwkowska
 8. OSP Szczepanów
 9. OSP Szczurowa
 10. OSP Tymowa
 11. OSP Uszew
 12. OSP Uście Solne
 13. OSP Zaborów

 

Jednostki współdziałające z KSRG

 

 1. 46 Jednostek OSP powiatu brzeskiego z poza KSRG
 2. Pogotowie Ratunkowe
 3. Policja Państwowa
 4. Pogotowie Energetyczne
 5. Pogotowie Gazowe
 6. Pogotowie Wodociągowe
 7. Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat
 8. Służba Drogowa
 9. Pomoc Drogowa
 10. Brzeskie Zakłady Komunalne
 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego