DZISIEJSZA POLICYJNA AKCJA “PRĘDKOŚĆ”

Od rana trwają ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne Policji pod nazwą „Prędkość”. Działania te koordynowane są przez Europejską…