Struktura organizacyjna

W skład Komendy Powiatowej Policji w Brzesku wchodzą Wydziały podległe Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzesku:
 • Wydział Prewencji
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Rewir Dzielnicowych
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
 • Zespół do spraw Kadr i Szkolenia
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Wydział Wspomagający
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Wydziały podległe I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku:
 • Wydział Kryminalny
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Posterunek Policji w Szczurowej
 • Komisariat Policji w Czchowie

__________________________________________