ZOP ZOSP RP w Brzesku

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku

www: facebook.com/ZOSPRPBRZESKO

email: zop.brzesko.zosp.rp@interia.pl

__________________________________________________

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w osobach:
 • Prezes dh Marian Zalewski
 • V-ice Prezes dh Marek Chudoba
 • V-ice Prezes dh Bogdan Bibro
 • V-ice Prezes dh Janusz Kwaśniak
 • V-ice Prezes dh Wojciech Rzepa
 • Skarbnik dh Piotr Musiał
 • Sekretarz dh Marian Czarnik
 • Członek dh Bogdan Kamiński
 • Członek Andrzej Potępa
 • Członek dh Tomasz Latocha
 • Członek bryg. Janusz Potera
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
 • Przewodniczący dh Kazimierz Roczniak
 • V-ice Przewodniczący dh Stanisław Kozdrój
 • Sekretarz dh Sylwester Hanek
 • Członek dh Krzysztof Wojas
 • Członek dh Piotr Pacut
 • Członek dh Paweł Kulas
 • Członek dh Daniel Szczupał
Delegatami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:
 • dh Marian Zalewski,
 • dh Wojciech Rzepa
Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego:
 • dh Piotr Musiał,
 • dh Piotr Świątek,
 • dh Tomasz Latocha,
 • dh Paweł Kraj.

_________________________________________________