Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 16
województwo małopolskie
NIP 869 – 16 – 54 – 210
REGON 851 – 665 – 203

Kontakt telefoniczny :
  • Sekretariat Komendanta +48 47 831 44 00
adres email:
  • sekretariat@straz.brzesko.pl
  • kppspbrzesko@straz.krakow.pl

ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

_______________________________________________________________

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Brzesku

tel.: +48 47 831 44 13
e-mail: pskbrzesko@straz.krakow.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
bryg. mgr inż. Jacek Ryncarz

Tel. +48 47 831 44 71
e-mail: jryncarz@straz.brzesko.pl

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. mgr inż. Szymon Płaneta
Tel. +48 47 831 44 72
e-mail: splaneta@straz.brzesko.pl

_______________________________________________________________

Oficer prasowy

Dane kontaktowe do oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku

Osoba: asp. Dominik Machał

Adres: ul. Solskiego 16, 32-800 Brzesko
Email: dmachal@straz.brzesko.pl
Telefon: +48 47 831 44 31
Telefon komórkowy:  509 624 436

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Starszy Inspektor Sztabowy
asp. mgr Dominik Machał
Tel. +48 47 831 44 31
e-mail: dmachal@straz.brzesko.pl

p.o. Starszy Inspektor Sztabowy
asp. Andrzej Gagatek
Tel. +48 47 831 44 32
e-mail: agagatek@straz.brzesko.pl

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych

p.o. Naczelnik Wydziału
pt. Grzegorz Domagała
Tel. +48 47 831 44 21

Specjalista
mł. kpt. Piotr Łach
Tel. +48 47 831 4422
e-mail: p.lach@straz.brzesko.pl

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych

Kierownik Sekcji
asp. sztab. Iwona Jakubas
Tel. +48 47 831 44 51

e-mail: ijakubas@straz.brzesko.pl

Starszy Inspektor
mgr inż. Monika Mikulska
Tel. +48 47 831 44 00
e-mail: mikulska@straz.brzesko.pl

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich

Kierownik Sekcji
st. kpt. inż Rafał Gawłowicz
Tel. +48 47 831 44 41
e-mail: rgawlowicz@straz.brzesko.pl

Starszy Inspektor
Zbigniew Nalepa
Tel. +48 47 831 44 42
e-mail: nalepa@straz.brzesko.pl

Stanowisko ds. Finansów

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Janas
Tel. +48 47 831 44 61
e-mail: jjanas@straz.brzesko.pl