Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Kadr i Szkolenia

Specjalista

Agata Matura
tel. 47 83 21 204

 

Do zadań Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

 1. Realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz Jednostki podległej;
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta projektów decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i Jednostki podległej;
 3. Prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Komendy i Jednostki podległej;
 4. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie i Jednostce podległej;
 5. Realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych, naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez te szkoły;
 6. Organizowanie – zgodnie z  decyzjami Komendanta – lokalnego doskonalenia zawodowego w Komendzie i Jednostce podległej;
 7. Wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemów informatycznych: „Kadra”, Systemu Wspomagania Obsługi Policji „SWOP”, „Płatnik”, „SESPol”;
 8. Sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Komendy i Jednostki podległej;
 10. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem;
 11. Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy;