Kierownictwo KP PSP Brzesko

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
bryg. mgr inż Janusz Potera

bryg. mgr inż. Janusz Potera rozpoczął służbę w 1990 r. w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Następnie swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na poszczególnych stanowiskach służbowych m.in.: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Wieliczce oraz jednocześnie starszego instruktora w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Wieliczce.

Od roku 1998 związany z Komendą Rejonową (później Powiatową) PSP w Brzesku, gdzie zajmował kolejno stanowiska dowódcy zmiany oraz dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W trakcie służby bryg. Janusz Potera uzupełniał wiedzę i podnosił kwalifikacje kończąc m.in. zaoczne studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, następnie studia magisterskie na Akademii Finansów w Warszawie na kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
st. bryg. mgr Andrzej Kufta

st. bryg. mgr Andrzej Kufta rozpoczął służbę w 1990 r. w Szkole Chorążych Pożarnictwa
w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na poszczególnych stanowiskach służbowych:
1992-1999 – Komenda Rejonowa/Powiatowa PSP w Bochni: dowódca sekcji, zastępca dowódcy JRG, starszy inspektor, dyżurny operacyjny,

1999 – Komenda Wojewódzka  PSP w Krakowie: starszy inspektor, zastępca dyżurnego  operacyjnego,

1999 – 2011 – Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce: zastępca dowódcy JRG, dowódca JRG, 2011 – 2020 – Szkoła Aspirantów  PSP w  Krakowie: dowódca JRG, naczelnik Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.

od 01.11.2020 – Komenda Powiatowa PSP w Brzesku – obecnie na stanowisku p.o. Z-cy Komendanta Powiatowego PSP

W trakcie służby st. bryg. Andrzej Kufta uzupełniał wiedzę i podnosił kwalifikacje m.in. w :

Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie uzyskując tytuł zawodowy licencjata, Akademii Pedagogicznej w Krakowie uzyskując tytuł magistra, Krakowskiej Szkole Wyższej – Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie bezpieczeństwem oraz Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z elementami dydaktyki bezpieczeństwa, Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  – studia podyplomowe w zakresie zajmowania przez strażaków stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.