Nie zapominajmy reagować na osoby mogące być w potrzebie…

Niskie temperatury szczególnie dają się we znaki osobom bezdomnym. Utrzymująca się od kilku dni temperatura, spadająca do kilku kresek poniżej zera, stanowić może dla tych osób śmiertelne zagrożenie. Podczas codziennych służb brzescy policjanci sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, samotne, starsze, czy znajdujące się pod działaniem alkoholu. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Mając wiedzę o osobie potrzebującej pomocy, wystarczy powiadomić odpowiednie służby- Policję, czy też pogotowie ratunkowe, które na pewno nie będą na te informacje obojętne. Pamiętajmy również o osobach śpiących na ławkach, nietrzeźwych, czy też osłabionych – widząc takie osoby reagujmy. Nie bądźmy obojętni, nasze zainteresowanie może uratować komuś życie. W dniu 13 lutego 2018 roku około godziny 20.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Brzesku został powiadomiony o śpiącym na przystanku mężczyźnie. Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych udali się na miejsce, gdzie zastali śpiącego, nietrzeźwego mężczyznę. Biorąc pod uwagę niską temperaturę, mężczyzna ten został przewieziony do brzeskiej noclegowni.
Pamiętajmy o funkcjonowaniu w naszym powiecie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pośrednictwem również mamy możliwość zgłoszenia Policji, że ktoś w danym miejscu potrzebuje pomocy i wsparcia. Wystarczy na mapę zgłosić zagrożenie z kategorii „bezdomność” określając miejsce jego występowania. Możemy również dodać opis precyzując nasze zgłoszenie. Policjanci pojawią się w miejscu wskazanym na KMZB i zweryfikują zgłoszenie. Jednak pamiętajmy, jeśli ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy – należy działać szybko dzwoniąc na numery alarmowe 112, 997 lub pogotowia ratunkowego.

___

KPP