Harmonogram kolejnych akcji krwiodawstwa

Podajemy terminy otwartych akcji Honorowego oddawania krwi na terenie powiatu brzeskiego zaplanowane w roku 2018:

24 luty 2018 r. – remiza OSP Łoniowa,
11 marca 2018 r. – budynek kółka rolniczego Łysa Góra,
18 marca 2018 r. – remiza OSP Uszew,
08 kwietnia 2018 r. – remiza OSP Wola Dębińska,
29 kwietnia 2018 r. – remiza OSP Kwików,
29 kwietnia 2018 r. – wzgórze Bocheniec Jadowniki,
27 maja 2018 r. – ośrodek zdrowia Jurków,
02 czerwca 2018 r. – budynek Zespołu Szkół Łysa Góra,
03 czerwca 2018 r. – remiza OSP Łoniowa,
02 września 2018 r. – remiza OSP Maszkienice,
09 września 2018 r. – remiza OSP Kwików,
23 września 2018 r. – remiza OSP Uszew,
06 października 2018 r. – remiza OSP Łoniowa,
07 października 2018 r. – ośrodek zdrowia Jurków,
18 listopada 2018 r. – budynek domu ludowego w Jadownikach,
09 grudnia 2018 r. – budynek kółka rolniczego Łysa Góra.

__

PSP