Informacja dotycząca szkolenia dla strażaków ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje o rozpoczęciu w dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej kursu kierowców konserwatorów.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • wiek – nie przekroczone 65 lat;
  • prawo jazdy co najmniej kat. B;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku
  • dostarczenie do dnia 09 listopada 2018 r. karty skierowania podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz  zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy krata do pobrania na stronie: http://www.straz.brzesko.pl/materialy-do-pobrania,
  • dostarczenie do dnia 09 listopada 2018 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka  Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty skierowania.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona o przyjęciu będzie decydowała data dostarczenia karty zgłoszenia kandydata na szkolenie.