ZOSTAŃ DAWCĄ KRWI

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i SP ZOZ w Brzesku informują o akcjach krwiodawstwa, które odbędą się w roku 2019 z użyciem mobilnego punktu poboru krwi.

 

Autokar będzie stacjonował na parkingu przy SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68.

Harmonogram: