Szkolenie strażaków OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku  informuje, o planowanym rozpoczęciu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

W dniu 28  stycznia  2019 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, łączna ilość godzin razem ze szkleniem wstępnym BHP wynosi 137 godzin lekcyjnych.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • dostatecznie do dnia 21 stycznia 2019 r. karty skierowania podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz  zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy (wzór skierowania zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/materialy-do-pobrania ),
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
  • dostarczenie najpóźniej do  dnia 21 stycznia 2019 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka  Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/materialy-do-pobrania, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty zgłoszenia),

Informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U.2018.620 t.j. z dnia 2018.03.27 bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie oraz odbyli szkolenie pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną (szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *