Przypominamy administratorom budynków o obowiązku odśnieżania dachów z zalegającego śniegu

W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom i administratorom budynków o obowiązku odśnieżania dachów z zalegającego śniegu.  Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu (https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-przypomina-o-obowiazku-odsniezania-dachow). 

Działania policjantów dotyczą głównie obiektów wielkopowierzchniowych, domów i centrów handlowych, obiektów sportowych – aby zapobiegać ewentualnym katastrofom budowlanym. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z  wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Policjanci  przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika i obowiązku utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości. Zgodnie z art. 117 kodeku  wykroczeń,  kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

_____________
KPP Brzesko