SOR W BRZESKU WZBOGACI SIĘ O NOWY SPRZĘT DO RATOWANIA MAŁYCH PACJENTÓW.

Kardiomonitor, defibrylator, respirator, ale też między innymi aparat do USG przystosowany specjalnie dla dzieci trafią do SOR w brzeskim szpitalu. Placówka otrzymała fundusze na zakup urządzeń medycznych, które mają wspomóc personel w ratowaniu życia najmłodszych pacjentów.

Tylko w ubiegłym roku do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brzesku trafiło ponad 2,7 tysiąca dzieci z różnego rodzaju wypadków. Aby pomóc małym pacjentom, urządzenia medyczne musiały być przestawiane na odpowiednie tryby. To zabierało czas, a tego w przypadku stanów ratowania życia, nigdy nie jest za dużo. Aby przyspieszyć udzielaną pomoc, szpital pozyskał fundusze na zakup urządzeń, które będą przystosowane tylko dla najmłodszych pacjentów.
– Otrzymaliśmy ponad 360 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia na zakup w sumie czternastu urządzeń medycznych – mówi lek. med. Adam Smołucha dyrektor  Szpitala Powiatowego w Brzesku.
Właśnie został ogłoszony przetarg na zakup sprzętu. Za kilka tygodni trafi on do SOR.
To kolejny projekt, dzięki któremu oddział, przez który w ciągu roku przewija się 17 tys. pacjentów, zostaje doposażony w nowoczesny sprzęt. W marcu ub. roku zakończył się projekt, dzięki któremu oddział zyskał aparaturę medyczną, ale też monitoring ułatwiający pracę. W ramach tego zadania wymienione zostało też oświetlenie. W styczniu w brzeskim SOR ruszył z kolei pilotażowy program, który ma ułatwić i usprawnić obsługę pacjentów trafiających na oddział ratunkowy.

_____________
SPZOZ Brzesko