OGRANICZENIE ODWIEDZIN W BRZESKIM SZPITALU

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i osób odwiedzających wprowadzamy zakaz odwiedzin na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii spowodowany zwiększoną ilością pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy.

W związku z powyższym wstrzymuje się przyjęcia planowe pacjentów na w/w oddział.

Na pozostałych oddziałach wprowadzono ograniczenie odwiedzin pacjentów w sposób następujący:

Zakaz odwiedzin przez dzieci do lat 15
Jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta
Odwiedziny odbywają się wyłącznie w godzinach 14:00- 17:00

Ograniczenie obowiązuje do odwołania

_____________
SPZOZ Brzesko