Policjanci rozmawiali o zagrożeniach w sieci

Czy internet jest bezpieczny? Na co powinno zwracać się uwagę w sieci? Na te pytania odpowiadali policjanci z Czchowa, którzy dzisiaj spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Jurkowie. Podczas spotkania przekazali informacje na temat świadomego i racjonalnego korzystania z internetu oraz bezpiecznych zachowań w sieci.

Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy – dzieci i dorośli. Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki, pracy itp. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje. Stąd tak ważna i odpowiedzialna rola dorosłych, aby już od najmłodszych lat uświadamiać dzieciom z jakimi sytuacjami mogą mieć kontakt w świecie wirtualnym. Policjanci często podczas spotkań z uczniami przekazują im cenne rady i wskazówki, które mogą uchronić ich przed cyberprzemocą. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jurkowie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowali prace plastyczne odzwierciedlające cyberprzemoc ich oczami. Najlepsze z nich zostały nagrodzone a upominki wręczył dzielnicowy z Komisariatu Policji w Czchowie, który dzisiaj, 5 lutego 2019r. z dziećmi i młodzieżą rozmawiał o bezpiecznych zachowaniach w sieci.

KPP Brzesko