TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 18 do 24 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Zainteresowani będą mogli uzyskać pomoc i zasięgnąć porady policjantów w dniach:

19.02.2019 w godz. 10.00-12.00 GOPS Gnojnik dyżur dzielnicowego

20 luty br. w godz. 11.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie.

20.02.2019 w godzinach 12.00-15.00 MOPS Czchów dyżur dzielnicowego

22 luty br. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Rewiru Dzielnicowych na ul. Mickiewicza 15 w Brzesku

22.02.2019 godz. 10.00-13.00 GOPS Iwkowa dyżur dzielnicowego 

Ponadto w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przypominamy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem w celu uzyskania wsparcia i pomocy przez cały rok mogą kontaktować się z podmiotami, które świadczą pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać:
– pomoc prawną;
– wsparcie psychologiczne;
– wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego;
– pomoc materialną;
– pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową;
– pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów związanych ze zobowiązaniami czynszowymi;
Lista organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl 

KPP Brzesko