Komendant przedstawił wyniki pracy brzeskich policjantów za ubiegły rok

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł.insp. Bogusław Chmielarz omówił wyniki pracy brzeskich policjantów i sukcesy w zwalczaniu przestępczości. Podkreślił też wkład lokalnych samorządów w wspieraniu policyjnych działań i przedsięwzięć.

W czwartek, 21 marca br. w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyła się sesja Rady Powiatu, w której uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł.insp. Bogusław Chmielarz. Podczas swojego wystąpienia szef brzeskich policjantów wskazał, że według najnowszego badania CBOS Policja jest wciąż najlepiej ocenianą instytucją w skali kraju. 74% respondentów dobrze ocenia działalność Policji a 93% ankietowanych uważa, że w jego miejscu zamieszkania jest bezpiecznie i spokojnie.

Mł.insp. Bogusław Chmielarz na wstępie przedstawił sytuację kadrową, zaznaczając, że w brzeskiej jednostce służy 145 funkcjonariuszy a na koniec ubiegłego roku w naszej jednostce był tylko 1 wakat policyjny. Od lat brzeska Policja osiąga bardzo dobre wyniki w zwalczaniu i zapobieganiu przestępstw a wskaźniki wykrywalności plasują jednostkę w skali województwa w czołówce komend z małopolski. Wskazał, że policjanci na pierwszym miejscu stawiają kontakt z lokalną społecznością, podczas spotkań czy debat społecznych mieszkańcy powiatu brzeskiego wskazują kierunki i obszary, w których widzą potrzebę działań Policji. Sygnały o lokalnych zagrożeniach docierają do nas również poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Informacje przekazywane przez użytkowników aplikacji stanowią istotną rolę w dyslokowaniu służb prewencyjnych i ruchu drogowego na terenie całego powiatu. W ubiegłym roku takich zagrożeń zgłoszono 460, z czego połowa została przez policjantów potwierdzona. Przeważająca większość zgłoszeń dotyczyła przekraczania dozwolonej prędkości czy nieprawidłowego parkowania.

Policjanci na bieżąco monitorują stan bezpieczeństwa na brzeskich drogach. Z roku na rok ilość zdarzeń drogowych maleje, funkcjonariusze odnotowali też w 2018 roku o połowę mniej ofiar śmiertelnych niż w roku ubiegłym. Policjanci w 2018r. przeprowadzili 49 732 badań stanu trzeźwości zatrzymując 330 osób, które zdecydowały się na jazdę pod wpływem alkoholu.

Policjanci aktywnie działają w zakresie profilaktyki poruszając tematy dopalaczy i narkotyków, konsekwencji prawnych nieletnich, bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego czy zimowego, agresji, hejtu czy bezpieczeństwa seniorów. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególną uwagę policjanci poświęcają kwestii używania przez niechronionych uczestników ruchu drogowego odblasków.

Komendant na zakończenie wystąpienia podziękował lokalnym samorządom za wsparcie, które udzielają brzeskiej jednostce wskazując, że dzięki temu udało się dokonać modernizacji elewacji budynku i remontu pomieszczeń zajmowanych przez funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, zakupić radiowóz czy doposażyć policjantów w kamizelki taktyczne.