BRZESKO: NOWI SPECJALIŚCI W SZPITALU

Kolejni lekarze ze Szpitala Powiatowego w Brzesku zdali Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskali tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny To lek. med. Krystyna Wantuch, która uzyskała specjalizację z kardiologii, lek. med. Maria Nieć – specjalizacja z rehabilitacji, lek. med. Sara Nowak – specjalizacja z psychiatrii.

Przystąpienie do tego egzaminu wymaga nie tylko pozyskania   gruntownej wiedzy, ale także odbycia  wielu kursów i staży w większości  poza naszym szpitalem.  Uzyskanie tytułu specjalisty jest niewątpliwie osobistym sukcesem lekarza, ale również korzyść z tego tytułu odnosi szpital i pacjenci którzy się w nim leczą.

Serdecznie gratulujemy nowym specjalistom i cieszymy się z ich sukcesu!

SPZOZ Brzesko