UMOWA Z GMINĄ BRZESKO W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku mieszcząca się w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 w ramach współpracy z Gminą Brzesko realizuje w ramach podpisanej umowy zadanie pn.: ,,Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Gminy Brzesko. Poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczenia picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających dowiedzioną skuteczność dla mieszkańców Gminy Brzesko. Szkolenie grup zawodowych z terenu Gminy Brzesko w zakresie tematyki uzależnień”.

Informacje dot. realizacji w/wym. Programu udzielane są w Sekretariacie Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – nr telefonu 14 66 21 320.

Bezpłatne konsultacje dla rodziców, członków rodzin osób używających szkodliwe substancje, uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych i NSP udzielane są w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w:

czwartki    od 10.30 do 12.00
piątki         od 8.30 do 10.00