BRZESKI SZPITAL JEST DOBRZE ZARZĄDZANY – AUDYT POTWIERDZIŁ WAŻNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH CERTYFIKATÓW

Szpital jest dobrze zarządzany – audyt potwierdził ważność  najważniejszych certyfikatów:  ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013

Zakończył się audyt przeprowadzony w Szpitalu Powiatowym w Brzesku przez  Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS SA. Jego pokłosiem jest utrzymanie ważności certyfikacji potwierdzającej zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013.

Z raportu przygotowanego po zakończeniu audytu wynika, że system zarządzania szpitalem jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm odniesienia. Kierownictwo placówki  wykazuje się wysokim zaangażowaniem w doskonalenie systemu.

Autorzy raportu podkreślili dużą dbałość o utrzymanie infrastruktury szpitala w jak najlepszym stanie technicznym, przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Audytorzy zwrócili uwagę również  na wysokie kompetencje średniego personelu  medycznego oraz lekarzy świadczących usługi medyczne, a także zapewnienie im możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Podkreślono także fakt, iż szpital jest wyposażony  w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne. W szczególności dotyczy to pracowni diagnostycznych, a to – co podkreślono -wyróżnia tę placówkę na tle innych szpitali.

W raporcie  zauważono, iż w szpitalu funkcjonuje nowoczesna serwerownia, pracownicy Sekcji Informatycznej systematycznie podnoszą kwalifikacje w zakresie aktualnych rozwiązań zabezpieczeń. Szpital bierze też udział w informatycznych projektach pilotażowych.

________________
SPZOZ Brzesko

One thought on “BRZESKI SZPITAL JEST DOBRZE ZARZĄDZANY – AUDYT POTWIERDZIŁ WAŻNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH CERTYFIKATÓW

  1. Kiedy?! Audyt personelu na parterze w rejestracji do poradni specjalistycznych!?
    Zastępstwo, nie odpowiedzialne.
    Pani, mi mówi najbliższy termin, to listopad.
    Następnego dnia przychodzę do rejestracji, inna Pani rejestruje na pażdziernik.
    Kto tam, pracuje???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *