WCZESNA INTERWENCJA – RUSZA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ PROGRAMU

1 października ruszyły zapisy do drugiej edycji programu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” dla dzieci  do 3 roku życia , a 4 listopada dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

– Zapisy przyjmujemy telefonicznie, ale konieczne jest doniesienie wypełnionego wniosku. Można go pobrać ze strony internetowej szpitala (konieczny wydruk w kolorze). Wniosek musi być podbity przez lekarza pierwszego kontaktu – mówi Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej  dla Dzieci Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Do  udziału w projekcie kwalifikują się dzieci urodzone przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy,  zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

Rejestracja do programu w ramach wczesnej interwencji Osobiście: SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

SPZOZ Brzesko