Egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

W poniedziałek 18.11 br. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku odbył się egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia było przygotowanie ich do bezpiecznego i sprawnego wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych, podczas zdarzeń drogowych. Na egzamin składał się test wiedzy, oraz ćwiczenie praktyczne przygotowane przez strażaków JRG. 27 druhów ukończyło go z wynikiem pozytywnym.

____________________
PSP Brzesko