Szkolenie Dowódców OSP “Współpraca z mediami” oraz egzamin kończący z zakresu KDR dla strażaków OSP

W dniu 30 listopada 2019 r. w ramach szkolenia dla kierujących działaniem ratowniczym – Dowódców OSP zrealizowano programowe zajęcia „Współpraca z mediami”. Celem zajęć było nabycie przez kursantów umiejętności współpracy z mediami oraz prowadzenia działalności prasowo-informacyjnej związanej z działaniami ratowniczymi. Do udziału w zajęciach poproszono redaktorów dwóch współpracujących ze sobą portali: Brzesko112.pl i 112malopolska.pl. Dziennikarze podzieli się swoim bogatym doświadczeniem, wskazali sposoby opanowania stresu przed kamerą oraz przekazali zasady udzielania wywiadu. Prowadzone przez nich zajęcia miały charakter dyskusji oraz indywidualnej symulacji udzielania wywiadu przed kamerą.

3 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku odbył się egzamin kończący szkolenie strażaków OSP z zakresu kierowanie działaniem ratowniczym. Celem szkolenia było przygotowanie druhów OSP do bezpiecznego i sprawnego kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Na egzamin składał się test wiedzy oraz ćwiczenie praktyczne przygotowane przez strażaków JRG. 42 druhów zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym.


______________________

KPP Brzesko/ Brzesko112.pl