Zachowaj rozwagę podczas używania fajerwerków

Zbliża się okres  noworoczny, więc na licznych straganach, w sklepach możemy kupić fajerwerki. Są one materiałami wybuchowymi. Pamiętajmy zatem, że korzystając z nich, musimy zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Używajmy petard zgodnie z instrukcją obsługi.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

– upewnijmy się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone, w wielu miejscowościach obowiązują lokalne uregulowania prawne, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych, (z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku);

– kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;

– nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;

– sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych, m.in.: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów  opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim;

– do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

– najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;

– nie manipulujemy przy fajerwerkach;

– oddalamy się co najmniej 10 m od odpalanego fajerwerku – wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

– odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;

– materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze, ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;

– po nieudanej próbie nigdy nie zapalamy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;

– pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;

– huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy – zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;

– zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;

– używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;

– pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grozi karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Warto dodać, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujcie policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom – uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

Policja apeluje do rodziców o nadzór nad dziećmi oraz zwrócenie szczególnej uwagi na to jak i czym one się bawią, także do osób dorosłych o szczególną rozwagę i ostrożność podczas używania fajerwerków.

Jeśli dojdzie do wypadku, wezwij służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Wracając, po zakończonych imprezach sylwestrowych, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo na drogach – nie wsiadajmy za kierownicę samochodu będąc pod wpływem alkoholu.