Przejście na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego st. bryg. mgr inż. Piotra Strojnego

Dzień 21 lutego 2020 roku dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku starszego brygadiera Piotra Strojnego stał się dniem przejścia na zaopatrzenie emerytalne.

Służbę rozpoczął 1 sierpnia 1985 roku w czasie której został wyróżniony: Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, Brązowym medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana oraz w dniu 21 lutego 2020 roku został odznaczony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż Marka Bębenka Orderem Św. Floriana Cracovia.

W obecności małżonki Urszuli, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosty Brzeskiego Pana Andrzeja Potępy, Burmistrzów, Wójtów, Małopolskiego i Powiatowego Kapelana Strażaków oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej w Brzesku w czasie uroczystej zbiórki podziękowano odchodzącemu na zaopatrzenie emerytalne Komendantowi Powiatowemu wręczając kwiaty oraz pamiątkowe upominki. W czasie uroczystej zbiórki płynęły słowa uznania oraz podziękowania za okres służby. Do podarunków dołączono życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż Marek Bębenek powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku bryg. mgr inż. Piotrowi Słowiakowi.


PSP Brzesko