Od 2 lipca obowiązują nowe numery telefonów do brzeskiej Policji i jednostek podległych

Od 2 lipca 2020 roku zmienił się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji w województwie…