Od 2 lipca obowiązują nowe numery telefonów do brzeskiej Policji i jednostek podległych

Od 2 lipca 2020 roku zmienił się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji w województwie małopolskim. Zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA – 47.

Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji przez obywateli, jak również  policjantów i pracowników Policji.

Wykaz aktualnych numerów telefonicznych:

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku:
47 83 21 222 z sieci publicznych krajowych
48 47 83 21 222 z sieci publicznych międzynarodowych
Fax: 47 83 21 244

Jednostki podległe

Komisariat Policji w Czchowie

47 83 21 400 z sieci publicznych krajowych

48 47 83 21 400 z sieci publicznych międzynarodowych

Posterunek Policji w Szczurowej

47 83 21 450 z sieci publicznych krajowych

48 47 83 21 450 z sieci publicznych międzynarodowych

Fax 47 83 21 451