Małopolska Policja w czasie wakacji prowadzi działania zapewniające bezpieczeństwo podróżujących

Małopolska Policja od początku wakacji prowadzi na terenie całego województwa działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2020”. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowi priorytet działań.

Działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2020” są już na półmetku. Jednym z zadań Policji ruchu drogowego w tym czasie, jest kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę. W ten sposób sprawdzono ponad 70 autokarów. Podczas takiej kontroli sprawdzany jest stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdu i jego obowiązkowe wyposażenie.
W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji szczególną uwagę zwracają na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczą wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania czy też prawidłowości przewozu dzieci.  Od początku wakacji, tj. od 26.06 do 31.07.2020 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 49 966 pojazdów. Ujawniono  43 285 wykroczeń. Zatrzymano 628 praw jazdy i 2346 dowodów rejestracyjnych w tym 1388 za nieprawidłowy stan techniczny. Do zadań funkcjonariuszy należy też eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W pierwszej połowie wakacji ujawniono 567 przypadków kierowania pojazdem przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.
Działania kontrolne uzupełniane są aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to 146 wystąpieniami w mediach. Podjęte zostały również akcje edukacyjne, które w tym roku mają ograniczony charakter z uwagi na trwającą pandemię Koronawirusa. W sumie zrealizowano blisko 180 takich spotkań.
W okresie od 26 czerwca do 31 lipca br. doszło do 296 wypadków drogowych (spadek o 109 tj. 27 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), w których zginęło 20 osób (spadek o 4 tj. 16 %), a 338 zostało rannych (spadek  o 134 tj. 28 %). Zaistniały 2822 kolizje drogowe (spadek o 996 tj. 26 %).   W grupie wiekowej dzieci do lat 14 nie odnotowano ofiar śmiertelnych, natomiast 25 osób zostało rannych. W lipcu ubiegłego roku śmierć poniosło 1 dziecko, a 44 zostało rannych.