PROJEKT DLA NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE, DZIECI Z WADAMI WRODZONYMI I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

21 dzieci z dwóch grup wiekowych (do 3 lat oraz 4-7 lat) bierze udział w ostatniej edycji programu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego ”. Postępy u małych pacjentów będą oceniane podczas zaplanowanych na przełom października i listopada zespołów ewaluacyjnych. Projekt potrwa do końca maja 2021 roku.

-Dla każdego z pacjentów został przygotowany indywidualny program zajęć. Podczas jesiennych zespołów będziemy oceniać, co udało się nam wspólnie wypracować – tłumaczy Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, działającego w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.
Z programu skorzystają także rodzice, dla których przewidziano ośmiogodzinne warsztaty prowadzone przez psychologów.
Do grudnia potrwają także zajęcia przedostatniej edycji programu. W tej grupie jest 35 dzieci także dwóch grup wiekowych.
Projekt w ramach którego prowadzone są zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w brzeskim szpitalu jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w SPZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: [email protected]

__________________________
SPZOZ Brzesko