Wczesna interwencja w brzeskim szpitalu

W ramach projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego ” w szpitalu w Brzesku prowadzone są zajęcia z dziećmi oraz warsztaty dla rodziców. Uczestniczą w nich dzieci do 3 roku życia i w wieku 4-7 lat urodzone przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.
Dla każdego z uczestników projektu został przygotowany indywidualny plan zajęć, które prowadzą lekarze, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, logopedzi i psycholodzy.

– Zajęcia odbywają się w domach najmłodszych pacjentów, starsi na spotkania dojeżdżają do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci działającego w brzeskim szpitalu – mówi Anna Dębińska, koordynator projektu.

W ramach projektu przewidziano także warsztaty dla rodziców podczas, których psychologowie rozmawiają między innymi o potrzebach dziecka i rodzica, tłumaczą co się dzieje, gdy potrzeba nie jest zaspokojona.

– Podczas warsztatów dużo mówimy o uczuciach, o stresie, podpowiadamy jak sobie z nim radzić, uczymy odczytywać oznaki stresu – mówi Ewa Grapa, psycholog prowadzący zajęcia w ramach projektu.

Projekt w ramach którego prowadzone są zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w brzeskim szpitalu jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

_______________________________
SPZOZ Brzesko