Ślubowanie strażaka Jakuba Szydka w PSP Brzesko

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka

                                                          UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

                                                                        ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

                                                                        ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Tymi słowami w dniu 15 grudnia 2020 r. złożył uroczyste ślubowanie przed brygadierem Januszem Poterą – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w obecności Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nowo mianowany funkcjonariusz PSP w Brzesku mgr Jakub Szydek.

Przed rozpoczęciem służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku nowo przyjęty strażak musiał przejść szereg badań i testów mających na celu stwierdzenie przydatność do służby.

Teraz, pełniąc służbę przygotowawczą, przez kolejne trzy lata będzie udowadniać, że kwalifikują się do służby w Państwowej Straży Pożarnej ratując ludzkie zdrowie, życie i mienie nawet z narażeniem życia.

Życzymy mu powodzenia i wielu sukcesów zarówno w pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.

____________________________
PSP Brzesko