Pierwszy zabieg endoskopowy z użyciem stentów w SPZOZ

Zespół lekarzy i pielęgniarek Oddziału Urologii pod kierownictwem dr Norberta Kopeć przeprowadził w dniu 14.01.2021 roku pierwsze w naszym szpitalu zabiegi endoskopowe z użyciem stentów.

 Pacjentami byli – mężczyzna ze zwężeniem cewki moczowej, po wcześniejszym zabiegu onkologicznym oraz kobieta po reimplantacji moczowodu.

Zabiegi polegały na wprowadzeniu metodą endoskopową specjalnego stentu w miejsce zwężenia dróg moczowych po wcześniejszym poszerzeniu zwężenia.

Tego typu metoda to innowacyjna technologia dedykowana pacjentom cierpiącym na nawrotowe zwężenie moczowodów lub cewki moczowej – wyjaśnia doktor Norbert Kopeć – do zwężeń dochodzi na wskutek urazów lub np. przebytych operacji urologicznych, ginekologicznych, chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej i miednicy, a także u pacjentów po leczeniu radioterapią bądź w wyniku choroby nowotworowej, powodującej w konsekwencji ucisk zmiany chorobowej na delikatną  strukturę moczowodów.

Metoda ta pozwala na uniknięcie dużych zabiegów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, stanowi szansę na poprawę jakości życia pacjentów z przetrwałą nefrostomią lub  cystostomią. Dotychczas chorzy ze zwężeniami moczowodów byli zdani na częste i regularne wymiany cewników moczowodowych typu JJ lub drenów nefrostomijnych a w przypadku zwężeń cewki rozcinania zwężeń lub wymiany drenów cystostomijnych.

Zabiegi przebiegły sprawnie, a pacjenci w dobrym stanie ogólnym zostali wypisani do domu już w pierwszej dobie po operacji.

To już kolejny sukces w dziedzinie urologii endoskopowej zespołu urologicznego brzeskiego szpitala, którym kieruje dr Marek Niekurzak.

Gratulujemy całemu zespołowi Oddziału Urologii.

__________________________________
SPZOZ Brzesko