Roczna odprawa służbowa podsumowująca rok 2020

26 marca 2021 roku odbyła się roczna odprawa służbowa w formie wideokonferencji którą podsumowano funkcjonowanie brzeskiej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2020.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście m.in. zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Piotr Słowiak, starosta brzeski Andrzej Potępa, prezes zarządu powiatowego ZOSP RP Marian Zalewski, burmistrzowie oraz wójtowie z terenu powiatu brzeskiego. Z zachowaniem reżimu sanitarnego uczestniczyli także funkcjonariusze z KP Brzesko.

Uczestnicy zapoznali się ze szczegółowym sprawozdaniem z działalności KP PSP w Brzesku zaprezentowanym w wersji multimedialnej przez bryg. Janusza Potere komendanta powiatowego PSP w Brzesku.

W dalszej części odprawy bryg. Piotr Słowiak omówił wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej na terenie Małopolski w 2020 roku. Komendant przedstawił też plany na rok bieżący a także  ustosunkował się do wybranych kwestii poruszonych przez komendanta powiatowego PSP w Brzesku.

Pozostali goście wypowiedzieli się na temat bezpieczeństwa i współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Podziękowali przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność w minionym roku.

_______________________________
PSP Brzesko