Rozpoczyna się sezon na jednoślady

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja “Jednośladem bezpiecznie do celu”. Jej celem jest zwrócenie uwagi użytkownikom motocykli, motorowerów i rowerów na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa na drodze. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku czynnie biorą udział w akcji, kontrolując jednoślady oraz sprawdzając ich stan techniczny a także  obowiązkowe wyposażenie.

Dla większości użytkowników rower jest formą aktywnego spędzenia czasu. Nie wolno jednak zapominać, że kierujący nim muszą wcześniej odpowiednio przygotować pojazd do sezonu, zadbać o jego stan techniczny oraz prawidłowe wyposażenie. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku motocykli i motorowerów. Kierujący jednośladami będąc na drodze mają obowiązek stosować się do ograniczeń prędkości oraz do zakazu jazdy w stanie po spożyciu alkoholu. Spełniając wszystkie te warunku poprawiają bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników drogi.

Co wchodzi w skład obowiązkowego wyposażenia roweru?
– Lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczona z   przodu.
– Sygnał dźwiękowy (np. dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie.
– Lampa ze światłem czerwonym umieszczona z tyłu (może być światło migające).
– Światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu, w kształcie innym niż trójkąt.
– Przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec – ręczny lub nożny.

Ważnym elementem dodatkowym jest kask ochronny.

Czynny udział w akcji  “Jednośladem bezpiecznie do celu” biorą funkcjonariusze bocheńskiej drogówki, którzy oprócz sprawdzania stanu technicznego i obowiązkowego wyposażenia, przypominają rowerzystom podstawowe przepisy mające służyć poprawie ich bezpieczeństwa. Przepisy te zostały zawarte w art. 33 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:
– rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Chodnik:
Rowerzysta może jechać po chodniku lub po drodze dla pieszych wyjątkowo, gdy:
– opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
– szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
– warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).
Przejście dla pieszych:
– rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów dla pieszych jest przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.
Dzieci na rowerze:
– Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze pod opieką osoby dorosłej. Rowerzysta może jechać rowerem po chodniku, gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
– Dziecko do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym, siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

„ Jednośladem bezpiecznie do celu” to akcja, dzięki której, Policja chce przypomnieć o podstawowych zasadach potrzebnych do bezpiecznego poruszania się jednośladami na drodze. Kierujący rowerem, motocyklem oraz motorowerem muszą jednak pamiętać, że to ich odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie przepisów są najważniejszą podstawą bezpieczeństwa własnego i cudzego.