BUDOWA DROGI NA BAKIER Z WAGĄ I PRZEJAZD NA „MAGNESIE” – DZIAŁANIA ITD W POWIECIE BRZESKIM

Małopolscy inspektorzy w piątek 7 maja br., na punkcie kontrolnym w Woli Dębińskiej (przy DK-94) zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do rumuńskiego przewoźnika, który realizował przewóz drogowy na trasie Polska-Rumunia.

W trakcie kontroli okazało się, że do impulsatora znajdującego się na skrzyni biegów założony był magnes. W momencie zatrzymania do kontroli na karcie kierowcy i w tachografie nie była rejestrowana prawidłowa aktywność kierowcy, prędkość pojazdu oraz przebyta przez pojazd droga – w tym czasie rejestrowana była przerwa kierowcy i postój samochodu.

Dodatkowo podczas kontroli stwierdzono wykonywanie przewozów drogowych bez posiadania wymaganego certyfikatu ATP do przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych (przewożono ćwiartki tylne z kurcząt, głęboko mrożone z temperaturą transportu -20 stopni).

Za stwierdzone nieprawidłowości przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 8 000 zł, natomiast kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 2000 zł.

Tego samego dnia inspektorzy na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Sufczyn zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywano przewóz żwiru z budowy nowej drogi krajowej A4 (węzeł Bochnia).

W związku z podejrzeniem, że pojazd może być nienormatywny dokonano jego ważenia, w wyniku którego okazało się, że jego rzeczywista masa całkowita wynosi 39 ton i tym samym przekracza dopuszczalne 34 tony aż o ponad 5 ton.

W związku z powyższym, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą wysokości 5 tyś. zł, natomiast kierowcę ukarano mandatem karnym.

__________________________________________________
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie