Szkolenie z zakresu współdziałania z LPR dla strażaków z powiatu brzeskiego

Jak podaje Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku – Komenda Powiatowa PSP w Brzesku informuje, iż zostanie uruchomione szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dla strażaków ratowników OSP z powiatu brzeskiego zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia KW PSP w Krakowie.

Szkolenie doskonalące dla strażaków ratowników OSP z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) realizowane jest na postawie zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2012 roku programu szkolenia w tym zakresie. Szkolenia mają na celu przygotowanie strażaków ratowników do umiejętnego zabezpieczenia miejsca lądowania szczególnie w nocy, a także poznanie obowiązujących procedur w zakresie współdziałania pomiędzy załogami śmigłowców ratunkowych i strażakami.

Przytoczony program szkolenia obejmuje między innymi następujące tematy ściśle związane z Śmigłowcową Służbą Ratownictwa Medycznego (ang. Helicopter Emergency Medical Service tzw. HEMS):

  • dysponowanie SP ZOZ LPR,
  • łączność radiowa ze śmigłowcem HEMS,
  • ogólne zasady bezpieczeństwa przy współpracy ze śmigłowcem HEMS,
  • zasady wyboru miejsca do lądowania w dzień i w nocy,
  • przyjmowanie śmigłowca na lądowisku w dzień i w nocy.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie, jest dostarczenie do KP PSP w Brzesku, do dnia 14 kwietnia 2022 roku, karty skierowania na szkolenie. Udział w szkoleniu mogą wziąć strażacy posiadający uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Szkolenie zostanie zorganizowane w terminie ustalonym przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia w Krakowie. Szkolenie będzie miało formę e-learningową. Po jego uruchomieniu zgłoszeni zarejestrowani w Wojewódzkim Ośrodku Szkoleń słuchacze realizują indywidualnie zajęcia teoretyczne i praktyczne na platformie internetowej – informuje ZOSP RP w Brzesku.
Źródła: Instytut Lotnictwa / ZOSP RP BRZESKO