BIELCZA – Czesław K. podejrzany o zabójstwo żony przekazany Prokuraturze

Czesław K. podejrzany o zabójstwo żony został przekazany przez brytyjski wymiar sprawiedliwości polskiej Prokuraturze 28.02.2019 r. na terenie miejscowości Bielcza (powiat brzeski) w rzece Uszwica ujawnione zostały zwłoki kobiety.

Dalsze czynności potwierdziły, że jest to ciało Grażyny K., której zaginięcie zgłosiła wcześniej rodzina. Zarządzona została sekcja zwłok jak również badania kryminalistyczne ujawnionych śladów i przedmiotów. Jak ustalono Grażyna K. przyleciała do Polski z Anglii w dniu 3 stycznia 2019 r. W toku wykonywanych czynności ustalono, że ostatnią osobą jaka miała widzieć Grażynę K. był jej mąż Czesław i było do w dniu 3 stycznia 2019 r. około 22:30. Pomimo, iż w dniu 4 stycznia 2019 r. Czesław K. nie miał kontaktu z żoną nie zgłaszał zaginięcia ponieważ był przekonany, że wyjechała ona do Anglii i że tam się spotkają. Jednak rodzina Grażyny K. zgłosiła jej zaginięcie.

Wyniki sekcji zwłok oraz inny zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na wydanie w dniu 2 lipca 2019 r. postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec Czesława K. o dokonanie z nocy z 3 na 4 stycznia 2019 r. zabójstwa swojej żony Grażyny,. tj. o czyn z art. 148 § 1 kodeksu karnego.

Jednak wobec faktu iż Czesław K. przebywał poza granicami kraju, zarzut nie został mu ogłoszony. 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział II Karny wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Czesława K. na okres 30 dni licząc od chwili zatrzymania. Następnie, w dniu 10 lipca 2019 r., Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wydała za Czesławem K. list gończy.

Wobec ustalenia, że może on przebywać na terenie Wielkiej Brytanii, w dniu 23.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział II Karny wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania. W tym samym dniu brytyjska policja na terenie Londynu dokonała zatrzymania Czesława K. Mężczyzna stanął przed brytyjskim sądem w związku z procedurą ekstradycyjną, która przeciągała się (mi.in. z związku z odwołaniami aresztowanego, pandemią i Brexitem).

12.05.2022 r. Czesław K. został przetransportowany drogą lotniczą do Polski przez policjantów z Wydziału Konwojowego Komedy Stołecznej Policji i osadzony w warszawskim areszcie. Następnie policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie przejęli aresztanta i doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie w dniu 18.05.2002 ogłoszone zostały mu zarzuty. Nadto tarnowski Sąd utrzymał zastosowany wobec 40-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 11 czerwca 2022 r.

W śledztwie planowane jest przeprowadzenie dalszych czynności dowodowych, w tym zasięgniecie specjalistycznych ekspertyz kryminalistycznych.

Opracowanie: Małopolska Policja