Zawody medyczne jednostek OSP i służb współpracujących z powiatu Brzeskiego

Dnia 5 listopada 2022 odbyły się ćwiczenia powiatowe zorganizowane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz jednostek współpracujących z terenu powiatu brzeskiego których głównym celem było doskonalenie umiejętności wdrażania procedur z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W ćwiczeniach udział wzięło 24 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz reprezentanci brzeskiej policji.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania, oceniane według checklisty. Podczas każdego założenia ćwiczące zastępy mogły zdobyć po 100 pkt.

Gospodarzem tegorocznej edycji była Gmina Iwkowa:

Na wieży widokowej – Szpilówka ćwiczący mieli za zadanie udzielić skutecznej pomocy poszkodowanemu u którego doszło do zatrzymania krążenia. Celem ćwiczenia było jak najszybsze dotarcie na szczyt wieży widokowej i podjęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej z użyciem AED u osoby z wszczepionym sztucznym stymulatorem serca (rozrusznikiem). W trakcie zadania ćwiczący zastęp był oceniany za czas podjętej RKO, przestrzeganie zasad BHP oraz  poprawne prowadzenie medycznych działań ratowniczych. Niewłaściwe wdrażanie procedur ratowniczych skutkowało punktami ujemnymi.

Najwyżej ocenione w tym zadaniu jednostki OSP zdobyły następującą ilość punktów:

 1. OSP Biesiadki 98 pkt
 2. OSP Szczurowa 98 pkt
 3. OSP Szczepanów 95 pkt
 4. Policja 94 pkt

Na ternie tężni solankowej drugie założenie wiązało się z udzieleniem pomocy nieprzytomnemu 8 letniemu dziecku które spożyło nieznane środki odurzające po wymiotach. Głównym celem ćwiczenia było zwrócenie uwagi na niezbędną kontrolę jamy ustnej przed przystąpieniem do oceny stanu poszkodowanego, odpowiednie użycie ssaka, rozpoczęcie procedury resuscytacji krążeniowo oddechowej u dzieci. W trakcie realizacji zadnia niewłaściwe postepowanie skutkowało przyznaniem punktów ujemnych.

 1. OSP Szczepanów 90 pkt
 2. OSP Biesiadki 85 pkt
 3. OSP Tworkowa 80 pkt
 4. Policja 90 pkt

Trzecie zdanie realizowane było w budynku remizy OSP Porąbka Iwkowska gdzie znajdował się mężczyzna po upadku z wysokości. Głównym zadaniem ratowników było szybkie opanowanie krwotoku z amputowanej kończyny oraz zabezpieczenie rany kikuta i amputowanej kończyny a także prawidłowe postępowanie z urazem miednicy oraz  prawidłowe zaopatrzenie złamanej miednicy. W trakcie realizacji zadnia niewłaściwe postepowanie skutkowało przyznaniem punktów ujemnych.

Z tym zadaniem najlepiej poradziły sobie następujące jednostki OSP:

 1. OSP Jadowniki 82 pkt
 2. OSP Dębno 77 pkt
 3. OSP Szczepanów 72 pkt
 4. Policja 72 pkt

Wśród jednostek OSP klasyfikacja generalna dziesięciu najwyżej ocenionych zastępów wygląda następująco:

 1. OSP Szczepanów 257 pkt
 2. OSP Biesiadki 244 pkt
 3. OSP Dębno 241 pkt
 4. OSP Szczurowa 232 pkt
 5. OSP Tworkowa 224 pkt
 6. OSP Jadowniki 212 pkt
 7. OSP Borzęcin Górny 209 pkt
 8. OSP Jurków 190 pkt

Na szczególne wyróżnienie zasługują biorący udział w ćwiczeniach brzescy policjanci którzy w klasyfikacji generalnej uzyskali łącznie 256 pkt. Poprzez swoje zaangażowanie i posiadaną wiedzę.

“Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i chęci podnoszenia swoich umiejętności. Dziękujemy gospodarzowi Gminy Iwkowa Panu Bogusławowi Kamińskiemu za udostępnienie obiektów do ćwiczeń oraz wsparcie finansowe. OSP Wojakowa dziękujemy za udostepnienie sali celem omówienia i podsumowania ćwiczeń” – wspominają na swojej stronie strażacy z Brzeska

Źródło: www.gov.pl/web/kppsp-brzesko
Opracowanie: asp. Dominik Machał / KP PSP Brzesko