Ponad 300 operacji endoprotezoplastyki w Brzeskiej Ortopedii

Brzeski zespół specjalistów z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala nie ustaje w swojej codziennej pracy na rzecz Pacjentów.

Dzięki zaangażowaniu całego Personelu oraz sprawnemu działaniu, w listopadzie przekroczony został próg 300 operacji z zakresu endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, wykonanych w Szpitalu w Brzesku!

Przy tej okazji, Pani Dyrektor Alicja Syty złożyła na ręce Lekarza Kierującego Oddziałem Krzysztofa Szklannego oficjalne podziękowania dla całego zespołu Ortopedów, Pielęgniarek i Personelu Pomocniczego, doceniając tym samym ogromne zaangażowanie i codzienną pracę Personelu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Administracji Medycznej i Pielęgniarstwa, Panią Ewą Chmielarz-Żwawą złożyły również gratulacje i życzenia wielu sukcesów w dalszej pracy.

Warto zaznaczyć, że oprócz zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki, na co dzień Brzescy Ortopedzi przeprowadzają również inne operacje z praktycznie całego zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Serdecznie gratulujemy kolejnych sukcesów!

Opracowanie: SPZOZ Brzesko