Z POLICYJNYM MUNDUREM POŻEGNAŁ SIĘ KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W BRZESKU INSP. BOGUSŁAW CHMIELARZ

Po blisko 30 latach służby z policyjnym mundurem pożegnał się Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Bogusław Chmielarz. Uroczyste zdanie obowiązków służbowych odbyło się w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasza Drożdżaka, kierownictwa i pracowników cywilnych brzeskiej jednostki, władz miasta i powiatu, przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją, komendantów sąsiednich jednostek oraz przedstawicieli duchowieństwa. Podczas uroczystego pożegnania padło wiele ciepłych słów i podziękowań pod adresem odchodzącego na emeryturę szefa brzeskiej Policji.

W imieniu kadry kierowniczej brzeskiej jednostki słowa podziękowania do insp. Bogusława Chmielarza skierował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku mł. insp. Wacław Daniec. Podkreślił, że odchodzący Komendant był pełen zapału i poświęcenia, dzięki czemu udało mu się wiele zrobić nie tylko na rzecz mieszkańców powiatu brzeskiego, ale również dla samej jednostki.

Był profesjonalistą w tym co robił – mówił mł. insp. Wacław Daniec, życząc odchodzącemu Komendantowi pomyślności i sukcesów w realizacji osobistych zamierzeń.

Głos zabrał również Starosta Brzeski Andrzej Potępa zaznaczając, że współpraca na rzecz lokalnej społeczności z szefem brzeskiej Policji układała się bardzo dobrze. Dziękował za tworzenie dobrego klimatu, chęć nawiązywania dialogu oraz wspólne działania zmierzające do powstania nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Do życzeń przyłączyli się także samorządowcy oraz duszpasterze.

Odchodzący szef brzeskiej Policji nie krył wzruszenia, podkreślając, że na swojej drodze spotkał wielu wartościowych ludzi, z którymi przyszło mu służyć. Żegnając się, dziękował kierownictwu małopolskiej Policji za zaufanie, jakim go darzyło, powierzając mu odpowiedzialne zadania, samorządowcom i przedstawicielom innych instytucji za owocną współpracę, duszpasterzom Policji za duchowe wsparcie w codziennej służbie, oraz komendantom sąsiednich jednostek za wsparcie, na które zawsze mógł liczyć. Kończąc swoje wystąpienie, skierował słowa podziękowania do funkcjonariuszy i pracowników brzeskiej komendy.

To był dla mnie ogromny zaszczyt móc kierować brzeską komendą i współpracować z takimi wspaniałymi ludźmi jak Wy – mówił insp. Bogusław Chmielarz. Z sentymentem będę wspominał wspólnie przeżyte chwile i sukcesy, którymi mogliśmy się razem cieszyć.

Insp. Bogusław Chmielarz z Policją związany był od 1994 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W swojej blisko 30-letniej służbie był m.in. Kierownikiem Referatu d/w z Przestępczością Gospodarczą KPP w Brzesku, Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Brzesku. Pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku. Odznaczony był Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”. 23 maja 2018 roku powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku.

Źródło: Małopolska Policja