Nowy certyfikat ISO dla SPZOZ

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku w czerwcu został przeprowadzony audit zewnętrzny na zgodność postępowania z normami ISO: 9001:2015, 14001:2015 oraz 27001:2013.

W związku z powyższym dążymy do zapewnienia naszym pacjentom usług medycznych na najwyższym poziomie, spełniającym ich wymagania. Aktualnie najbardziej ustandaryzowanym systemem zarządzania jest prezentowany przez międzynarodową normę ISO 9001:2015 zgodnie , z którą zarządzany jest nasz szpital.

W świetle wymagań normy środowiskowej ISO 14001:2015 dążymy do zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez odpowiednie działania na terenie naszego zakładu np. dotyczące redukcji ilości odpadów oraz ich segregacji, zmniejszenie obecnego poziomu zanieczyszczeń, oraz promowanie lepszego zarządzania naturalnymi zasobami poprzez oszczędność wody, energii elektrycznej itp.

Dbamy  również  o bezpieczeństwo pozyskiwanych informacji w świetle wdrożonej normy ISO 27001:2013 poprzez ochronę danych osobowych pacjenta dotyczących m.in. dokumentacji medycznej oraz zgodnie z przyjętą Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

C E R T Y F I K A T_ISO dla SPZOZ

C E R T Y F I K A T ISO dla WOZ

______

SPZOZ Brzesko