Intensywny dzień w OSP Jadowniki

Bardzo pracowity dzień 19 lipca br mieli ochotnicy z OSP KSRG Jadowniki. Po porannych dwóch zdarzeniach w godzinach popołudniowych kolejne dwa…

19.07.2018r, godz. 07:05 – Jadowniki ul. Prokopa – drzewo na drodze.

19.07.2018r, godz. 07:45 – Jadowniki ul. Prokopa – drzewo w korycie potoku.

19.07.2018r, godz. 13:27 – Jadowniki ul. Małopolska – zawalenie się dachu na budynku mieszkalnym.

19.07.2018r, godz. 14:12 – Jadowniki ul. Krakowska DK 94 – plama substancji ropopochodnej.