Bądź bezpiecznym pieszym na drodze

Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Nie lekceważmy obowiązku poruszania się lewą stroną drogi, używajmy elementów odblaskowych. Zadbajmy o własne bezpieczeństwo!

Od początku roku na małopolskich drogach śmierć poniosło 53 pieszych. Okres jesienny i zimowy to czas szczególnie niebezpieczny dla pieszych, a ich widoczność na drodze ma wówczas szczególne znaczenie. Wcześnie zapadający zmrok oraz ciemne poranki powodują, że osoba poruszająca się do drodze bez jakichkolwiek elementów odblaskowych jest nie widoczna , a kierujący pojazdem zauważy ją w ostatniej chwili.

Zagrożenia dla pieszych:

 • Pieszy widzi samochód, ale nie zawsze kierowca widzi pieszego.
 • Na mokrej nawierzchni wydłuża się droga hamowania pojazdu.
 • W nocy lub przy złej pogodzie, kierowca widzi pieszego ubranego w ciemny strój z odległościokoło 20-30 metrów, gdy ma elementy odblaskowe  z odległości około 120 – 150 metrów.  

Film “Noś odblaski”  

 

Najważniejsze porady dla pieszych zawarte w przepisach:

Pieszy to:

–  osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonuje na tej drodze tzw. robót lub innych czynności przewidzianych odrębnymi przepisami.

Pieszy to również osoba:

– prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki,

–  osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim, oraz

– dziecko w wieku do lat 10 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Gdy brak jest pobocza pieszy może korzystać z jezdni – poruszając się lewą jej stroną.

Gdy pieszy porusza się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi posiadać element odblaskowy, chyba że idzie chodnikiem lub drogą dla pieszych.

Pieszy, który porusza się w strefie zamieszkania ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

Przechodzenie przez jezdnię

Przechodzenie przez jezdnię jest możliwe w miejscach do tego wyznaczonych. Pieszy przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych musi zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że tylko pieszy, który znajduje się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Przechodząc przez przejście dla pieszych na drodze dwujezdniowej rozdzielone wysepką musi je traktować jako dwa odrębne przejścia.

Gdy na drodze brak jest przejść dla pieszych, możliwe jest przekroczenie jezdni poza tym przejściem gdy odległość od niego przekracza 100 metrów. Pieszy może przechodzić również na skrzyżowaniu jeżeli znajduje się ono w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. W takich przypadkach nie wolno przebiegać przez jezdnię, należy iść jak najkrótszą drogą, nie zatrzymując się i nie zwalniając kroku.

Przy przechodzeniu poza przejściem pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom. 

Pieszemu zabrania się: 

wchodzenia na jezdnię:

 • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
 • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Ponadto zabrania się:

 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 •  chodzenia po torowisku;
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 •  przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Pamiętajmy o tych ważnych zasadach bezpieczeństwa!

_______
KPP Brzesko