SOR BRZESKO W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE MINISTERSTWA ZDROWIA.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w Brzesku jest jednym z pięciu w Polsce, które biorą udział w pilotażowym programie Ministerstwa Zdrowia: „Triage w SOR”. Chodzi w nim o usprawnienie obsługi pacjentów.

Projekt ma ruszyć w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zakłada on wyposażenie SOR-u w urządzenia które będą wspomagać personel medyczny w obsłudze pacjentów tj w ich przyjęciu i rejestracji oraz w nadaniu wstępnej kategorii pilności, według której powinni zostać obsłużeni.

System będzie także na bieżąco informował oczekujących pacjentów jaki jest przybliżony czas do przyjęcia przez lekarza. Takie rozwiązanie usprawni proces przyjęcia zgłaszających się pacjentów do SOR oraz pozwoli uniknąć nieporozumień związanych z niezadowoleniem pacjentów skarżących się na długi czas oczekiwania na przyjęcie – mówi lek. med. Wojciech Olszewski kierownik SOR w Brzesku.

– Nieporozumienia na SOR biorą się stąd , ze pacjenci mylnie oczekują , że będą obsłużenie tak jak w przychodni czyli według kolejności zgłoszeń. SOR jednak tak nie działa , tutaj lekarze najpierw zajmują się pacjentami , którzy są w cięższym stanie i wymagają natychmiastowej interwencji – dodaje Wojciech Olszewski.
Pacjenci w Brzeskim SOR będą na bieżąco mogli obserwować stan kolejki z przybliżonym czasem oczekiwania, ilu pacjentów poszczególnych kategoriach oczekuje na przyjęcie i w którym gabinecie będą przyjmowani.

– Jeśli wydarzy się wypadek i na SOR trafią poszkodowani z tego zdarzenia, będą mieć oczywiście pierwszeństwo przed pacjentami o lżejszych problemach, którzy oczekują już w kolejce – mówi Wojciech Olszewski.

Pilotaż ma wykazać, ile czasu pacjenci spędzają na SOR, ma też odpowiedzieć na pytanie, czy system kolejkowy usprawni obsługę pacjentów w SOR.


____________
SPZOZ Brzesko